+420604341392 info@julesajim.cz
Vyberte stránku
Specializační studium pro školní metodiky prevence

Informace pro účastníky a účastníce studia běhu beta ve školních letech 2021 – 2023

Harmonogram studia

Sebezkušenostní část studia (JUDr. Eva Jelínková, Mgr. Miloš Staněk)

 • 29. a 30. září 2021
 • 21. a 22. října 2021
 • 12. a 13. listopadu 2021
 • 29. a 30. listopadu 2021
 • 14. a 15. prosince 2021
 • 12. a 13. ledna 2022

Další termíny zveřejníme v průběhu podzimu 2021 

Rozsah

Studium je tvořeno třemi částmi, které budou realizované v průběhu dvou let v rozsahu 346 výukových hodin.

 • Sebezkušenostní skupina vedená Dasein přístupem (96 h)
 • Odborné semináře vedené formou přednášek, workshopů a diskusí s možností doplnění pomocí e-learningu (169 h)
 • Prožitkové kurzy vedené formou výcviku dovedností (56 h)
 • Praxe (25 h) probíhající na odborných pracovištích poskytujících poradenskou, intervenční a léčebnou pomoc. Lze využít možnosti účasti na preventivních programech Jules a Jim, z.ú.

Obsahová náplň

 • Poradenské systémy a primární prevence ve školství
 • Legislativní rámec
 • Primární prevence v podmínkách školy
 • Specifika role školního metodika prevence
 • Systém primární prevence ve školství
 • Školní třída, její vedení a diagnostika
 • Rodina a komunikace s rodiči
 • Sociálně nežádoucí jevy
 • Monitorování a evaluace primární prevence
 • Rozšiřující témata (výcvik dovedností):
  • základy komunikačních dovedností
  • práce v emočně náročných situacích
  • úvod do zážitkové pedagogiky a základy vedení třídnických hodin
  • základy vedení adaptačního kurzu
  • identifikace a šetření šikany

Průběh

 • 1. pololetí 2021/2022: 96 hodin sebezkušenostních setkání (termíny výše)
 • 2. pololetí 2021/2022: předpokládáme dvoudenní setkání cca 1x/2 měsíce + odpolední webináře cca 2x/měsíc
 • šk. rok 2022/2023: předpokládáme dvoudenní setkání cca 1x/2 měsíce + odpolední webináře cca 2x/měsíc
 • Termíny od 2. pololetí 2021/2022 budou upřesněny v průběhu podzimu
 • Sebezkušenostní skupina bude uzavřená pro maximálně 15 účastníků
 • Realizace v prostorách na Vinohradech

Kritéria úspěšného absolvování

 • Na konci 1. ročníku vypracování ročníkové práce – Preventivního plánu školy
 • Závěrečná práce reflektující praxi ve světle znalostí a dovedností osvojených v průběhu studia
 • Splnění průběžných didaktických testů (on-line)
 • Absolvování závěrečné ústní zkoušky sestávající z obhajoby závěrečné práce
 • 48 hodin absence (16 h sebezkušenosti, 16 h odborných seminářů, 16 h prožitkových kurzů)
 • Lze uznat již absolvovanou sebezkušenostní část v min. rozsahu 96 h z jiné souvislé akreditované sebezkušenostní skupiny